Usluge

Pregledi za vozače (amatere i profesionalce)
Što ponijeti na pregled?
 • osobnu iskaznicu
 • potvrdu od liječnika obiteljske medicine o kroničnim i psihičkim bolestima od kojih osoba boluje ili se liječi, te koju terapiju uzima.

Zdravstveni pregledi vozača za sigurnije upravljanje vozilom u prometu gdje se utvrđuje i provjerava tjelesna i duševna zdravstvena sposobnost te savjetovanje (umor, bolest, utjecaj opojnih droga, lijekova, alkohola) za sigurno upravljanje vozilom vozača i kandidata za vozače.

Pregledi za držanje i nošenje oružja
Što ponijeti na pregled?
 • osobnu iskaznicu
 • potvrdu od liječnika obiteljske medicine o kroničnim i psihičkim bolestima od kojih osoba boluje ili se liječi, te koju terapiju uzima.

Zdravstveni pregledi za ocjenu zdravstvenog stanja građana koji imaju registrirano oružje za držanje i nošenje oružja gdje se utvrđuje i provjerava tjelesna i duševna zdravstvena sposobnosti i provodi savjetovanje o zdravlju i poboljšanju zdravlja (bolest, utjecaj opojnih droga, lijekova, alkohola).

Prethodni pregledi prije zaposlenja
Što ponijeti na pregled?
 • osobnu iskaznicu
Pregledi sudskog vještaka
Što ponijeti na pregled?
 • osobnu iskaznicu
 • medicinsku dokumentaciju
Pregledi za otvaranje obrta
Što ponijeti na pregled?
 • osobnu iskaznicu
Pregledi za put, rad i boravak u inozemstvu
Što ponijeti na pregled?
 • osobnu iskaznicu
Pregledi za trajno nastanjenje u RH
Što ponijeti na pregled?
 • osobnu iskaznicu
Pregledi za upis u srednje škole (obrtničke, industrijske..) i fakultete
Što ponijeti na pregled?
 • osobnu iskaznicu
 • potvrdu liječnika opće prakse
Pregledi radnika na radnim mjestima s posebnim uvjetima rada
Što ponijeti na pregled?
 • osobnu iskaznicu
 • zdravstvenu iskaznicu
 • obrazac RA-1 koji ispunjava poduzeće koje kandidata šalje na pregled
 • naočale, ako ih koristite

Opasnosti, štetnosti i napori prisutni na radnome mjestu mogu ostaviti različite posljedice na psihofizičko zdravlje radnika. Jedna od mogućih posljedica je pojava određenih profesionalnih bolesti, ozljeda na radu ili najčešće, bolesti vezanih uz rad. Cilj zdravstvenih pregleda zaposlenika koji rade na radnim mjestima na kojima su izloženi opasnostima, štetnostima i naporima je redovito praćenje njihovog zdravstvenog stanja, prepoznavanje, sprječavanje i rano otkrivanje bolesti. Prevencija i rano otkrivanje najučinkovitije su oružje u borbi protiv nastanka bolesti.

Pregledi radnika (studenata) koji rade u zoni ionizirajućeg zračenja
Što ponijeti na pregled?
 • osobnu iskaznicu
 • zdravstvenu iskaznicu
 • obrazac RA-1 koji ispunjava poduzeće koje kandidata šalje na pregled
 • naočale, ako ih koristite
Ocjena radne sposobnosti
Što ponijeti na pregled?
 • osobnu iskaznicu
 • medicinsku dokumentaciju
Ekspertizni pregledi za dijagnosticiranje profesionalnih bolesti i ozljeda na radu
Što ponijeti na pregled?
 • osobnu iskaznicu
 • medicinsku dokumentaciju
Pregledi vida radnika za rad s računalom
Što ponijeti na pregled?
 • zdravstvenu iskaznicu
 • osobnu iskaznicu
 • naočale, ako ih koristite
Pregledi sportaša (amatera i profesionalaca)
Što ponijeti na pregled?
 • osobnu iskaznicu (ukoliko posjedujete)
Tečajevi Prve pomoći za radnike
 • Poslodavci imaju zakonsku obvezu (prema članku .62 ZZR) upućivanja određenog broja radnika na edukaciju iz Prve pomoći kako bi stekli sva potrebna znanja i vještine u pružanju prve pomoći na radnom mjestu do dolaska Hitne medicinske pomoći.
Savjetovanja vezana uz radno mjesto i zdravlje
 • Cilj edukacije mladih, sportaša i zaposlenika je podići osnovnu razinu znanja, podići razinu svijesti za zdrav život, poboljšanje kvalitete života i rada te poboljšanje zdravlja, osvježiti stečena znanja, motivirati svakog pojedinca te smanjiti rizik za nastanak i razvoj brojnih bolesti i stanja, unapređenje zdravlja ljudi i održavanje radne sposobnosti.
Sudjelovanje u radu Odbora zaštite na radu
 • Temeljem članaka 66., 67. i 68., Zakona o zaštiti na radu (NN 59/96, 94/96, 114/03, 100/04, 86/08, 116/08 i 75/09), propisana je obveza poslodavcima koji zapošljavaju više od pedeset (50) radnika, a u smislu osnivanja Odbora za zaštitu na radu.

 • Članak 66.
 • Kod poslodavca koji zapošljava 50 ili više radnika osniva se odbor za zaštitu na radu kao savjetodavno tijelo poslodavca. Poslodavac koji zapošljava više od 250 radnika i koji ima više pogona, odnosno pogone na više mjesta izvan sjedišta, osniva središnji odbor za zaštitu na radu čija je zadaća unapređenje stanja zaštite na radu u pravnoj osobi. Postupak izbora članova odbora poslodavac ureduje općim aktom. Odredbe stavka 1. ovoga članka ne odnose se na poslodavce iz članka 20. stavka 4. ovoga Zakona.

 • Članak 67.
 • Odbor čine poslodavac ili njegov ovlaštenik, rukovoditelj službe zaštite na radu ili stručnjak za zaštitu na radu, specijalist medicine rada te povjerenici radnika ili njihov koordinator. Predsjednik odbora je poslodavac ili njegov ovlaštenik.

 • Članak 68.
 • Odbor se sastaje najmanje jedanput u tri mjeseca. Predsjednik odbora o sjednicama odbora obavještava inspektora rada, a inspektor će ocijeniti je li nužna njegova nazočnost na sjednici. U slučaju smrtne ili kolektivne ozljede na radu predsjednik odbora dužan je sazvati sjednicu u roku od 48 sati od nastanka ozljede, analizirati uzroke i predložiti odgovarajuće mjere zaštite. Ukoliko predsjednik odbora propusti sazvati sjednicu Odbora za zaštitu na radu u roku predviđenom u stavku 3. ovoga članka, povjerenik radnika ili koordinator ima pravo sazvati sjednicu odbora. Ukoliko predsjednik odbora propusti sazvati sjednicu dva puta zaredom u rokovima utvrđenim stavkom 1. Ovoga članka, povjerenik radnika ili koordinator povjerenika ima pravo sazvati sjednicu odbora. Povjerenik radnika i član radničkog dužni su poticati rad Odbora. Odbor planira i nadzire primjenu pravila zaštite na radu, obavještavanje i obrazovanje iz zaštite na radu, vodi politiku spriječavanja ozljeda na radu i profesionalnih bolesti i potiče stalno unaprijeđenje zaštite na radu.
Funkcionalna dijagnostika
 • EKG
 • Ortoreter
 • Audiometrija
 • Spirometrija